Kontakt

HR Training & Consulting Jeżek Przemysław

E-mail: kontakt@szkoleniaprawopracy.com
Tel.: +48 517 516 377

 

  • Procedurę związaną z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (komplet niezbędnych dokumentów)
  • Procedurę związaną z podróżami służbowymi pracowników i osób niebędących pracownikami
  • Procedurę związaną z wdrożeniem i funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Tworzeniem wewnętrznych regulaminów – pracy, wynagradzania, ZFŚS
  • Sporządzamy pisemne opinie z tematyki kadrowo-płacowej.
  • Rozliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego
  • Rozliczaniem wynagrodzeń
  • Rozliczaniem czasu pracy
  • Więcej usług w zakładce „Oferta”.