Szkolenia Wewnętrzne


Tarcza Antykryzysowa

Pracodawca i Pracownik w obliczu pandemii COVID-19

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19


Pomoc w sprawie tarczy antykryzysowej kontakt e-mail:

kontakt@szkoleniaprawopracy.com

Szczegółowo analizujemy treść ustawy, by pomóc Państwu – pracując zdalnie.

Odpowiedzi będą miały charakter indywidualny dostosowany do sytuacji ekonomicznej firmy.


Poniżej przedstawiamy przykładowe plany szkoleniowe

realizowane w ramach szkoleń wewnętrznych


Pracownicze Programy Emerytalne PPE vs PPK

Pracowniczych Planów Kapitałowych

Alternatywa wyboru Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

PLAN SZKOLENIA – PPK vs PPE


Zmiany w prowadzeniu Dokumentacji Pracowniczej od 01 stycznia 2019 r. 

w kontekście obowiązywania przepisów rozporządzenia RODO

PLAN SZKOLENIA – Dokumentacja pracownicza w 2019 r.


Najnowsze zmiany w przepisach ustawy Kodeks Pracy i ZFŚS w 2019 r.

w tym najnowsze wyjaśnienia dot. prowadzenia dokumentacji

Rozliczania Czasu Pracy i przetwarzania danych na bazie stanowisk UODO

PLAN SZKOLENIA – Najnowsze zmiany w przepisach KP i ZFŚS


Zakładowa Działalność Socjalna w 2019 r. po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. 

w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO aktualnego orzecznictwa

oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń: 

PLAN SZKOLENIA – ZFŚS w 2019 r. w kontekście obowiązywania RODO


Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń zasiłków i umów cywilnoprawnych 

praktyczne zastosowanie przepisów po zmianach w 2019/2020 r.

PLAN SZKOLENIA – Potrącenia z wynagrodzeń zmiany w 2019 r.


Praktyczne Aspekty Planowania i Rozliczania Czasu Pracy po zmianach w 2019 r. 

z uwzględnieniem tworzenia nowej dokumentacji dot. czasu pracy

PLAN SZKOLENIA – Czas Pracy w 2019 r.


Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń w 2019 r. 

pracowników oddelegowanych do państw UE oraz

cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP

PLAN SZKOLENIA – Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych i cudzoziemców w 2019 r.


Korygowanie błędów na liście płac w 2019 r.

Składki ZUS – zaliczka na podatek dochodowy – świadczenia chorobowe

Warsztaty praktyczne

PLAN SZKOLENIA – Korekta składek i podatku w 2019 r.


Świadczenia Chorobowe i Opiekuńcze

dla pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia w 2019 r.

zasady rozliczania wypłaconych zasiłków przy różnych składnikach wynagrodzenia

PLAN SZKOLENIA – Świadczenia chorobowe w 2019


Podatkowo – Składkowe rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników w 2019 r.

w najnowszych wyjaśnieniach KIS, ZUS i orzecznictwie 

PLAN SZKOLENIA – Świadczenia Pracownicze ZUS Podatek w 2019 r.


Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2019 r.

na bazie wybrane zagadnień dla zaawansowanych

PLAN SZKOLENIA – Wynagrodzenia Zasiłki dla zaawansowanych w 2019 r.